Terms Of Service

Terms Of Service

VisperHost Terms & conditions

แก้ไขล่าสุด: 01.11.2023


VisperHost.Net (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ หรือ เรา) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการของ VisperHost.Net ดังนี้
1.เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำ ที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม 3.เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ Download แฟ้มข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว และมีการกระทำเพื่อพยายามหลบเลี่ยงด้วย, เว็บไซต์ที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมหรือศีลธรรมของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น 4.เราไม่รับผู้ใช้บริการ เพื่อการเปิดให้บริการเว็บประเภท Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท 5.เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำใช้งานเกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท 6.เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด ยาที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย อาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงต่างๆ 7.เราไม่รับผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ Bulk Mail หรือการ Spam ไปยังอีเมลอื่น ไม่ว่าจะได้รับอนุญาติหรือไม่ได้รับอนุญาติก็ตาม และ เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจากภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell ,Bittorrent Client,Bittorrent Tracker,Torrentflux และอื่นๆ ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด 8.ถึงแม้เรามีบริการสำรองข้อมูลรายวันฟรี การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดทำไว้นั้น จะไม่มีการรับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล การสำรองข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดยังคงเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบทุกกรณี เมื่อข้อมูลใดๆ สูญหาย เนื่องจากความผิดพลาด หรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ ถึงแม้ว่าทางเราจะมีการป้องกันข้อมูลสูญหายอยู่แล้วก็ตาม ดังนั้นลูกค้าต้องสำรองข้อมูลไว้อยู่เสมอ 9.VisperHost อนุญาตและสนับสนุนให้ลูกค้าของเราขายต่อบริการโดยใช้บริการที่เราจัดหาให้คุณ ข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวคือ คุณหรือพนักงานหรือตัวแทนของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนทางเทคนิคระดับแรกและการเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้าของคุณ ปัญหาใดๆ ที่จำเป็นต้องให้ทางเราตรวจสอบแก้ไข จะต้องได้รับการแจ้งโดยตัวคุณเองหรือพนักงานของคุณเท่านั้น ไม่ใช่จากลูกค้าของคุณโดยตรง นอกจากนี้ แม้จะขายต่อบริการให้กับผู้อื่น ผู้ขายต่อก็ต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบริการที่เช่า รวมถึงแบนด์วิธที่มากเกินไป หรือการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ 10.ห้ามนำไปใช้ในการกระทำที่ผิดกฏหมายทุกประเภท เช่น เปิดเว็บไซต์พนัน, เว็บไซต์ลามกอนาจาร, ยาเสพติด ห้ามใช้ในงานที่ใช้ Bandwidth ที่สูง การใช้งาน I/O ที่หนัก หรือ ใช้งาน cpu สูงเกินไปจนกระทบลูกค้าคนอื่น หรือทำให้ระบบได้รับความเสียหาย สามารถใช้บริการภายใต้กฎหมายเท่านั้น การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาติ ตัวอย่างเช่น: - หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นอย่างผิดกฎหมาย - ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ - เผยแพร่ภาพอนาจาร - ส่งข้อความข่มขู่ - ละเมิดกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตร - การใช้บริการเพื่อกระทำการ DDoS - พยายามที่จะแฮ็กเข้าหรือพยายามขัดขวางเครือข่ายหรือระบบใดๆ ที่ไม่ใช่ของคุณ - กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายต่อ VisperHost - กระทำการอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 11.เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือมีข้อพิพาททางกฏหมาย ในการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ที่มี ข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฏหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย 12.ผู้ใช้บริการต้องระบบข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกตามความเป็นจริง หากผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเท็จ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ระงับและยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรายล่วงหน้า 13.สำหรับทุกบริการของเรา จะมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อนหมดอายุล่วงหน้า 4 วัน หากเลยกำหนดชำระแล้ว และผู้ใช้บริการยังไม่ชำระค่าบริการ บริการที่เลยกำหนดชำระจะถูกลบทันที โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอข้อมูลกลับมาได้อีก และเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 14.การรับประกันและจำกัดความรับผิด: 14.1) ผู้ให้บริการ มีหน้าที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการตามหน้าเว็บไซต์เท่านั้น และเราให้บริการ (รวมถึงเนื้อหาและข้อมูล) บนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" 14.2) ภายในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมาย ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่มีเหตุที่ทำให้บริการต้องหยุดชะงัก อันเนื่องมาจากการแจ้งปรับปรุงระบบล่วงหน้า หรือ บริการหยุดชะงักเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ปัญหาจากเครือข่ายเน็ตเวิร์คของผู้ให้บริการ ปัญหาจาก ISP ของผู้ให้บริการ เหตุสุดวิสัยที่ทางผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมได้ ไฟดับ ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ 14.3) ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ให้บริการจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ของการซื้อขายในเว็บไซต์ของท่าน ระบบในเซิร์ฟเวอร์ของท่าน การลดลงของรายได้ ความเสียหายด้านชื่อเสียง 14.4) ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ที่มีการพิสูจน์ถูกต้องตามกฏหมาย โดยจำกัดความรับผิดไม่เกินจำนวนที่ผู้ใช้บริการจ่ายในเดือนนั้น 14.5) การกระทำใดๆของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น กฎหมายบางฉบับอาจไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธความรับผิดบางประการ ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดบางส่วนอาจไม่มีผลกับผู้ใช้บริการ แต่ส่วนอื่นๆที่กฎหมายอนุญาติยังคงมีผลกับผู้ใช้บริการ 15.เราไม่มีนโยบายการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีผู้ให้บริการทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ 16.หากกระทำผิดข้อตกลงการให้บริการ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ไม่มีการคืนเงินค่าบริการให้ในทุกกรณี
Chat Support
ทางเราพร้อมให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือ ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด
เพียงแค่ส่งข้อความมาหาเราทางช่องทาง
[email protected] 02-474-0009
icon